Harmonogram podujatí

Centrum Správnej Pomoci

Slovensko a samosprávy

Video prezentácie

Počasie cez online kamery
Akvaparky na Slovensku Slovensko západ - strediská Slovensko stred - strediská Slovensko východ - strediská Vysoké Tatry - strediská Nízke Tatry - strediská Veľká a Malá Fatra - strediská Orava a Kysuce - strediská Mestá a obce Slovenska

Reklama z regiónu

Podporte nás na FB

Preklad stránkySlovensko aktuálne

Praktické info. / všeobecne /

Voľný čas
Bratislavský kraj

Slovensko - krajské regióny

 Bratislavský kraj bol k 31.12.2011 s rozlohou 2 052,7 km2 najmenším krajom SR s podielom 4,2 % z rozlohy Slovenskej republiky. Leží v juhozápadnej časti SR, kde vytvára spoločnú hranicu s Rakúskou a Maďarskou republikou. Na severe, východe a juhovýchode hraničí s Trnavským krajom. V okrese Malacky, v obci Záhorská Ves, leží na západnej hranici s Rakúskom najzápadnejší bod SR.
     Územie kraja je v západnej časti tvorené Záhorskou nížinou, z juhozápadu na  severovýchod sa  rozkladá pohorie Malých Karpát, východnú a juhovýchodnú časť zaberá Podunajská nížina. Klimaticky patrí kraj do mierne teplej oblasti, pričom v južnej časti sa kontaktuje s teplou oblasťou. Priemerné ročné teploty sa pohybujú najviac v intervale 8,9° C až 11,1° C. Vodná sieť patrí do povodia Dunaja, druhej najväčšej európskej rieky, pretekajúcej cez územie kraja v dĺžke asi 37 km, ktorá tvorí časť prirodzenej hranice s Rakúskom a Maďarskom.
     V rámci kraja sú 3 chránené krajinné oblasti Malé Karpaty, Záhorie a Dunajské Luhy, 9 národných prírodných rezervácií, 23 prírodných rezervácií, 19 chránených areálov, 6 prírodných pamiatok, 1 národná prírodná pamiatka, 1 chránený krajinný prvok a 5 chránených vtáčich území. Nížiny sú zdrojom surovín pre stavebníctvo. Objemovo najrozsiahlejšie sú ložiská štrkopieskov, ktoré sa ťažia v okresoch Senec a Malacky. V okresoch Bratislava IV (Devínska Nová Ves), Senec a Pezinok sú zásoby tehliarskych ílov. Pohorie Malých Karpát je zdrojom kvalitného dreva využívaného na palivové a rôzne priemyselné účely a sú v ňom aj ložiská viacerých nerastných surovín.
     Podľa územno-správneho usporiadania sa Bratislavský kraj člení na 8 okresov: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok a Senec. Okresy Bratislava I až Bratislava V tvoria územie hl. m. SR Bratislavy. Rozlohou 9,6 km2 je najmenším okresom, nielen v  rámci kraja ale i celej SR, okres Bratislava I. Najväčším okresom v kraji je okres Malacky.

    
 
© 2020 RIPS.sk • KontaktChcem vlastnú stránku RIPS.skBezplatne pridať firmu do odvetviaPrihláseniePodmienky používania